JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Набавка тонера и одржавање штампача типа Lexmark, Canon и Kyosera број ЈН Д-57/17 dobra otvoreni 04.10.2017.год. до 12,00часoва 04.09.2017.год D-57-17 Poziv za podnošenje ponuda.pdf
D-57-17 konkursna dokumentacija.pdf
D-57-17 dodatno pojasnjenje.pdf
D-57-17 izmena konkursne dokumentacije.pdf
2_D-57-17 konkursna dokumentacija.pdf
d-57-17-odluka.pdf
d-57-17-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf