JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПИЦА ПЕЋИ ТУНЕЛСКЕ, ЈН број Д-30/17 dobra otvoreni 09.10.2017.год до 11:30 часова 08.09.2017. године Poziv za podnošenje ponuda D-30-17.pdf
Konkursna dokumentacija D-30-17.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-30-17.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-30-17.pdf