JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
УРЕЂАЈИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ .ИСПОРУКА И УГРАДЊА dobra otvoreni 26.10.2017.године до 13,00 час 26.09.2017.год. poziv-d-63-17.pdf
konkursna-d-63-17.pdf
klimatizeri.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-63-17.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-63-17.pdf