JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Канцеларијски материјал, обликован по партијама Д-58/17 dobra otvoreni 29.11.2017.год. до 09,00часова 30.10.2017.гдоине d-58-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-58-17-part.1-konk.-dokum.-papir.pdf
d-58-17-part.2-konk.-dokum.-tabuliri.pdf
d-58-17-part.3-konk.-dokum.-mater.za-pisanje.pdf
d-58-17-part.4-konk.-dokum.-kancelarijska-galanterija.pdf
d-58-17-part.5-konk.-dokum.-toneri.pdf
d-58-17-part.6-konk.-dokum.-obrasci-copy.pdf
d-58-17-part.5-dodatno-pojasnjenje-1.pdf
d-58-17-part.5-dodatno-pojasnjenje-2.pdf
d-48-17-part.5-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-58-17-part.2-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-58-17-part.3-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-58-17-part.4-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-58-17-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
p-2-odluka-obustava.pdf
p-3-odluka-obustava-1.pdf
p-4-odluka-obustava-2.pdf
p-6-odluka-obustava.pdf
p-5-odluka-dodela.pdf
d-58-17-part.1-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-58-17-part.2-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-58-17-part.3-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-58-17-part.4-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-58-17-part.6-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-58-17-part.5-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf