JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 4: СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО dobra otvoreni 30.11.2017.год до 12,00 час 30.10.2017.год. poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
konkursna-dokumentacija.pdf
ispravka-datuma-na-stranici-17.docx
stranica-17-od-48.docx
odluka-dodela.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru.pdf
odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf