JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ И ПОКЛОН ВАУЧЕРИ dobra postupak javne nabavke male vrednosti 08.12.2017 do 12 часова 30.11.2017.godine mvd-1-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
kon.dokumentacija-mvd-1-17.pdf
dodatno-pojasnjenje.pdf
dodatno-pojasnjenje-1.pdf
odluka-o-dodeli-mvd-1-17.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru.pdf