JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Радна обућа за личну заштиту на раду у белој боји, Д-99/17 dobra otvoreni 24.01.2018. до 12,00час 25.12.2017. d-99-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-99-17-konkursna-dokumentacija.pdf
d-99-17-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-99-17.pdf