JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
PRIBOR I POSUĐE -TANJIRI ZA STUDENTSKI RESTORAN "KARABURMA", JN br.D-104/107 dobra otvoreni 09.02.2018.godine , do 12,00h 10.01.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-d-104-17.pdf
konkursna-dokumentacija-d-104-17.pdf
d-104-17-tanjiri-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-d-104-17.pdf