JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: ФАРБАРСКИ, БРАВАРСКИ, ГРАЂЕВИНСКИ, СИТАН АЛАТ, Д-42/17 dobra otvoreni 12.02.2018.године 12.01.2018. d-42-17-part-1-farbarski-konk-dokum.pdf
d-42-17-part-2-bravarski-konk-dokum.pdf
d-42-17-part-3-gradjevinski-konk-dokum.pdf
d-42-17-part-4-sitan-alat-konk-dokum.pdf
d-42-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-42-17-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
partija-3-izmenjene-strane.pdf
partija-4-izmenjene-strane.pdf
d-42-17-partija-3-izmena-kd.pdf
d-42-17-partija-3-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje-2.pdf
d-42-17-part-3-gradjevinski-izmenjena-konk-dokum.pdf
d-42-17-part-4-sitan-alat-izmenjena-konk-dokum.pdf
d-42-17-partija-3-dodatno-pojasnjenje-2.pdf
d-42-17-partija-3-izmena-kd-2.pdf
d-42-17-partija-4-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-42-17-partija-4-izmena-kd.pdf
d-42-17-part-3-gradjevinski-izmenjena-konk-dokum-2.pdf
d-42-17-part-4-sitan-alat-izmenjena-konk-dokum-2.pdf
d-42-17-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje-3.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje-4.pdf
d-42-17-partija-1-izmena-kd.pdf
d-42-17-partija-2-izmena-kd.pdf
d-42-17-partija-3-izmena-kd-3.pdf
d-42-17-partija-4-izmena-kd-2.pdf
d-42-17-part-1-farbarski-izmenjena-konk-dokumentacija.pdf
d-42-17-part-2-bravarski-izmenjena-konk-dokumentacija.pdf
d-42-17-part-3-gradjevinski-izmenjena-konk-dokumentacija.pdf
d-42-17-part-4-sitan-alat-izmenjena-konk-dokumentacija.pdf
obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-d-42-17.pdf
d-42-17-dodatno-pojasnjenje-2.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje-4a.pdf
d-42-17-partija-1-dodatno-pojasnjenje-6.pdf
d-42-17-partija-1-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-42-17-partija-2-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-42-17-partija-3-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-42-17-partija-4-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke-partija-1.pdf
obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke-partija-3.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-partija-4.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-partija-2.pdf