JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КИПЕРИ И ПАРНОКОНВЕКЦИЈСКА ПЕЋНИЦА, Д-106/17 dobra otvoreni 19.02.2018. до 10,30 часова 16.01.2018. d-106-17-konkursna-dokumentacija.pdf
d-106-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-106-17-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
d-106-17-izmenjena-strana-kd.pdf
d-106-17-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-106-17.pdf