JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ДОБАРА: ПАПИР, јавне набавке број ППДО-3/17 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 15.01.2018.године до 12.часова 30.01.2018.године ppdo-3-17-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
ppdo-3-17obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf