JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку добара: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ број јавне набавке ППДО-2/17 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 05.01.2018.год до 12,30часова 30.01.2018.године ppdo-2-17-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
ppdo-2-17-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf