JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Со таблетирана за машине за посуђе, ЈН број Д-4/18 dobra otvoreni 07.03.2018. године до 13.00 ч 05.02.2018. године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-4-18.pdf
konkursna-dokumentacija-d-4-18.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-4-18.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-4-18.pdf