JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
BUREK za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", Jn br. D-9/18 dobra otvoreni 11.04.2018.godine , do 12,00 h 08.03.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-burek-jn-br.-d-9-18.pdf
konkursna-burek-jn-br.-d-9-18.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-9-18-burek.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-burek.pdf