JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 1-SIRĆE za Studentske restorane Ustanove Studentski centar"Beograd", JN br.D-13/18 dobra otvoreni 11.04.2018. godine, do 13,00h 08.03.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-13-18.pdf
d-13-18-konkursna-dokumentacija-sirce.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-sirce.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-sirce.pdf