JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, предмет набавке обликован по партијама, jавна набавка број Д-15/18 dobra otvoreni 14.05.2018.године до 11,00 час 13.04.2018.године d-15-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-15-18-part.1-konk.-dokum.-tabuliri.pdf
d-15-18-part.2-konk.-dokum.-mater.za-pisanje.pdf
d-15-18-part.3-konk.-dokum.-kancelarijska-galanterija.pdf
d-15-18-part.4-konk.-dokum.-obrasci.pdf
d-15-18-part.3-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-15-18-part.3-tehnicka-ispravka.pdf
d-15-18-part.4-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-15-18-part.4-tehnicka-ispravka.pdf
partija-3-dodatno-pojasnjenje.pdf
partija-3-izmena.pdf
partija-3-dodatno-pojasnjenje-1.pdf
partija-3-izmena-1.pdf
partija-1-izmena-k.d.pdf
partija-2-izmena-k.d.pdf
partija-4-izmena-k.d.pdf
obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda.pdf
d-15-18-part.1-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-15-18-part.2-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-15-18-part.3-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-15-18-part.4-odluka-o-obustavi-ugovora.pdf
d-15-18-part.-4-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-15-18-part.3-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-15-18-part.1-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-15-18-part.2-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf