JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРИБОР И ПОСУЂЕ 2, ЈН бр Д-14/18 dobra otvoreni 18.06.2018. до 12,00час 17.05.2018. d-14-18-konkursna-dokumentacija.pdf
d-14-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-14-18-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
d-14-18-konkursna-dokumentacija-izmena.pdf
d-14-18-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-14-18-obavestenje-o-obustavi-postupka-javne-nabavke.pdf