JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И АПАРАТИ, обликованa по партијама број ЈН Д-31/18 dobra otvoreni 25.06.2018.год. до 11,00часова 24.05.2018.године d-31-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-31-18-part.1-televizori-konk.-dokum..pdf
d-31-18-part.2-masine-konk.-dokum..pdf
d-31-18-ves-masine.pdf
izmenjena-konkursna-dokumentacija-d-31-18partija-2.pdf
d-37-18-part.2-izmena-konk.-dokum..pdf
d-31-18-part.2-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-31-18-part.1-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-31-18-part.2-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-31-18-part.1-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-31-18-part.2-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf