JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Сигурносних светиљки противпаничне расвете за објекте Установе Студентски центар``Београд`` dobra otvoreni 04.07.2018.године до 9,30 час 04.06.2018.год. poziv-za-podnosenje-ponuda-copy.pdf
konkursna-dokumentacija-copy.pdf
dodatno.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-35-18.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-35-18.pdf