JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликоване по партијама број ЈН Д-30/18 (девет партија) dobra otvoreni 09.07.2018.год. до 7,45 часова 08.06.2018.године d-30-18-konk.-dokum..pdf
d-30-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-30-18-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-30-18-dodatno-poj.pdf
d-30-18-izmena-k.dok..pdf
d-30-18-part.3-dod.-pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.4-dod.-pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.7-dod.-pojasnjenje.pdf
30-18-dodatno-pojasnjenje.pdf
dodatno-poajsnjnje-22.06.partiaj-7-sijalice.pdf
dodatno-pojasnjenje-22.06.-2.pdf
dodatno-pojasnjenje-22.06.-3.pdf
izmena-konkursne-partija-6.pdf
dod.-pojasnjenje-d-30-18-par-6-i-7.pdf
dod.-pojasnjenje-d-30-18-par-8.pdf
d-30-18-part.7.1-dod.pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.7.1-izmena-konk.dokum..pdf
d-31-16-part.6-dod.pojasnjenje.pdf
obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda..pdf
d-30-18-part.7-dod.pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.7-izmena-konk.-doum..pdf
d-30-18-part.8-dod.-pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.-1-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-30-18-part.1-izmena-konk.-dokum..pdf
d-30-18-part.8-dod.-pojasnjenje..docx
d-30-18-part.-1-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-30-18-part.3-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.4-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.6-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.7-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.8-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-30-18-part.9-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.5-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-30-18-part.2-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke-1.-partija.pdf
obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke-2.partija.pdf
obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke-8.partija.pdf
d-30-18-part.3-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-30-18-part.7-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-30-18-part.9-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-30-18-part.5-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-30-18-part.4-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-30-18-part.6-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf