JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA SA TRAČNIM TRANSPOROM I POVRATOM TOPLOTE ZA RESTORAN "VOŽDOVAC", jn br.D-56/18 dobra otvoreni 27.08.2018. god. u 12,00h 27.07.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-d-56-18.pdf
konkursna-dokumentacija-d-56-18.pdf
d-56-18-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-d-56-18.pdf