JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ dobra pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva 20.02.2014.godine do 12,00 č. 13.02.2014.godine ObavestenjeOPokretanjuPostupka (8).pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA.pdf
OdlukaODodeliUgovoraUPregovarackomPostupkuBezObjavljivanjaPozivaZaPodnosenjePonuda (3).pdf
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf