JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРИБОР И ПОСУЂЕ, ЈН бр. ППДО 1/18 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 23.08.2018.године до 12,00 14.09.2018.године ppdo-1-18-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
ppdo-1-18-obavestenjeozakljucenomugovoru.pdf