JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Набавка нових путничких возила по систему старо за ново, ЈН бр. ППДО-2/18 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 10.09.2018. год. до 14,00 час. 19.09.2018. год. odlukaododeliugovorappdo-2-18.pdf
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-ppdo-2-18.pdf