JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 1 - КОРЕНАСТО ПОВРЋЕ, ЈН број Д-66/18 dobra otvoreni 24.10.2018. године до 12:30 ч 24.09.2018. године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-66-18.pdf
konkursna-dokumentacija-d-66-18.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-66-18.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-66-18.pdf
d-66-18-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-2-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-3-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-4-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-5-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-6-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf
d-66-18-7-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf