JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Mатеријал за одржавање хигијене-Папирна конфекција, ЈН бр. ППДО -3/18 27.09. dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 27.09.2018 08.10.2018 odluka-o-dodeli-ppdo-3-18.pdf
obav.ozaklj.ugov-ppdo-3-18.pdf