JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 2-MARMELADA, BILJNI MARGRIN, KEČAP I TARTAR SOS za studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br. D-73/18 dobra otvoreni 12.11.2018.godine do 12,00h 12.10.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-73-18.pdf
konkursna-dokumentacija-d-73-18-mesana-marmelada-kecap-i-tartar-sos.pdf
obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-73-18-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-d-73-18.pdf