JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Набавка тонера и одржавање штампача типа Lexmark, Canon и Kyosera, јавна набавка број Д-57/18 dobra otvoreni 19.11.2018.год. до 11,30часова 19.10.2018.године d-57-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-57-18-konkursna-dokumentacija.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-77-18.pdf
d-57-18-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-57-18-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf