JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 2-POSLASTIČARSKI KOLAČI za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br.D-81/18 dobra otvoreni 22.11.2018.godine do 12,00 h 23.10.2018.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-d-81-18-poslasticarski-kolaci.pdf
konkursna-dokumentacija-d-81-18-poslasticarski-kolaci.pdf
j.n.-br.d-81-18-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-zaklj.-ugovoru-poslasticarski-kolaci.pdf