JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 3-SVEŽA KONZUMNA KOKOŠIJA JAJA za studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br.D-85/18 dobra otvoreni 31.12.2018. godine do 08,30h 30.11.2018.godine jn-br.d-85-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
jn-br.d-85-18-jaja-konkursna-dokumentacija.pdf
d-85-18-jaja-dodatno-pojasnjenje-k.d..pdf
d-85-18-jaja-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-d-85-18.pdf