JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ за Студентске ресторане Установе Студентски центар ``Београд`` dobra otvoreni 18.03.2014.године , до 12,00 24.02.2014.године Poziv za podnošenje ponuda D-5-14.pdf
k.d.part. 1.kratkotr.ml.proizvodi 2014.pdf
k.d.part. 2. dugotrajni ml.proizvodi 2014.pdf
Izmena konkursne dokumentacije JN br.D-5-14.pdf
tehnička ispravka konkursne dokumentacije JNbr.5-14.pdf
Dodatne informacije -mleko jn br. D-5-14.pdf
2.Dodatna pojašnjenja-D-5- 14.pdf
3 dodatne informacije -D-5-14.pdf
2 tehnička ispravka dodat. informacija.pdf
tehnička ispravka obrasca s.cena D-5-14.pdf
Obavestenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.Kratkotrajni ml.proizvodi.pdf
Obaveš. o zaklj.ugovoru partija 2.Dugotrajni ml.proizvodi.pdf