JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
УРЕЂАЈИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ЈН број Д-83/18 dobra otvoreni 28.01.2019. године до 11:30 ч 28.12.2018 године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-83-18.pdf
konkursna-dokumentacija-d-83-18.pdf
dodatno-pojasnjenje-d-83-18.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-83-18.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-83-18.pdf