JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 1 - КИСЕЛИ КУПУС ЗА СТУДЕНТСКЕ РЕСТОРАНЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”, ЈН број ППДО-4/18 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 08.01.2019. год. до 10,30 час. 18.01.2019. год. odluka-o-dodeli-ugovora-ppdo-4-18.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoruppdo-4-18.pdf