JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМА ЗА СЕКТОР УСЛУГА, обликованa по партијама, број ЈН Д-115/18 dobra otvoreni 25.02.2019.год.до 10,30 часова 24.01.2019.године d-115-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-115-18-konk.-dokum..pdf
d-115-18-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-115-18-izmena-konk.dokumentacije.pdf
d-115-18-konk.-dokum.-izmenjena.pdf
d-115-18-part.3-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-115-18-part.4-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-115-18-part.-1-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-115-18-part.-2-odluka-o-dodeli-govora.pdf
d-115-18-part.-5-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-115-18-part.-3-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-115-18-part.-4-obavestenje-o-obustavipostupkajavnenabavke.pdf
d-115-18-part.1-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-115-18-part.2-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf
d-115-18-part.5-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf