JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ПРИБОР И ПОСУЂЕ ЗА СЕКТОР УСЛУГА, ЈН бр.Д-116/18 dobra otvoreni 26.02.2019.год до 09,00час 25.01.2019.године d-116-18-konkursna-dokumentacija.pdf
d-116-18-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-116-18-odluka-o-obustavi-postupka.pdf
d-116-18-obavestenje-o-obustavi-postupka-javne-nabavke.pdf