JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 1 -SIRĆE za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", ЈН бр. D-9/19 dobra otvoreni 22.04.2019.godine, до 12,30 h 22.03.2019.godine poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-9-19.pdf
d-9-19-konkursna-dokumentacija-sirce.pdf
d-9-19-sirce-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-sirce.pdf