JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Mleko i mlečni proizvodi - DUGOTRAJNI MLEČNI PROIZVODI za studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br.D-8/19 dobra otvoreni 06.05.2019. godine, do13,30h 05.04.2019.godine 1-poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-8-19.pdf
konkursna-d.-dugotrajni-ml.proizvodi.pdf
d-8-19-dodatno-pojasnjenje-k.dokumentacije.pdf
jn-br.d-8-19-izmena-konkursne-dokumentacije.pdf
2.-dodatno-pojanjenje-d-8-19.pdf
d-8-19-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-dugotrajni-ml.proizvodi.pdf