JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Со таблетирана за машине за прање посуђа, ЈН бр. Д-13/19 dobra otvoreni 09.05.2019. год. до 13,00 час. 09.04.2019. год. poziv-za-podnosenje-ponuda-d-13-19.pdf
konkursna-dokumentacija-d-13-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-13-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-13-19.pdf