JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
RANO POVRĆE 1 za Studentske restorane Ustanove studentski centar ``Beograd``, JN br.D-9/14 dobra otvoreni 16.04.2013.godine, do 12,00 17.03.2014.godine Poziv za podnošenje ponuda D-9-1 4 (1).pdf
konkursna dokumentaciaj. Rano povrce 1 JN br.9-14.pdf
Obavestenje o zaklj.ugovoru.pdf