JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
OПРЕМАЊЕ СТУДЕНТСКОГ РЕСТОРАНА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, ЈН број Д-34/19 dobra otvoreni 15.07.2019. год. до 11,30 час. 14.06.2019. године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-34-19.pdf
konkursna-dokumentacija-1-d-34-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-34-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-34-19.pdf