JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Заштитна радна опрема, ЈН број ППДО -4/19 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 25.07.2019. до 12,30 часова 09.08.2019. ppdo-4-19-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf