JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Опремање ресторана "Карабурма" dobra otvoreni 03.10.2019. год. до 12,30 час. 03.09.2019. год. konkursna-dokumentacija-d-51-19.pdf
poziv-za-podnosenje-ponuda-d-51-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-51-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-51-19.pdf