JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ЕНЕРГЕНТИ 2 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА, ЈН Бр. Д-68/19 dobra otvoreni 15.11.2019. год. до 09,00 час. 15.10.2019. год. konkursna-dokumentacija-d-68-19.pdf
poziv-za-podnosenje-ponuda-d-68-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-68-19.pdf
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-d-68-19.pdf