JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - РИБOНИ, TOНEРИ И MAГНETНИ MEДИJИ, јавна набавка број Д-78/19 dobra otvoreni 16.12.2019. год. до 12.00 час. 14.11.2019. године d-78-19-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-78-19-konk.-dokum..pdf
d-78-19-izmena-konk.-dokumentacije.pdf
d-78-19-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
d-78-19-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf