JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Опремање ресторана Студентски град 2, ЈН бр. Д-65/19 dobra otvoreni 20.12.2019. год. до 11,30 час. 19.11.2019. год. konkursna-dokumentacija-d-65-19.pdf
poziv-za-podnosenje-ponuda-d-65-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-65-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-65-19.pdf