JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
БИРО ОПРЕМA, jавна набавка број Д-90/19 dobra otvoreni 23.12.2019. год. до 12.00 час. 20.11.2019. године d-90-19-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-90-19-konk.-dokum.biro-oprema.pdf
d-90-19-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf
obavestenje-o-zaklj.-ugovoru-d-90-19.pdf