JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Prehrambeni proizvodi 2 -KAKAO KREM I KREM BLOK za Studentske restorane Ustanove Studentski centar "Beograd", JN br.D-83/19 dobra otvoreni 13.01.2020. godine, do 11,30 h 12.12.2019. godine poziv-za-podnosenje-ponuda-jn-br.-d-83-19.pdf
konkursna-dokumentacija-jn-br.-d-83-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-83-19.pdf
obaves.-o-zaklj.ugovoru-jn-br.d-83-19.pdf