JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Набавка компресора за ваздух за потребе перионице „Мика Митровић“ са испоруком, уградњом и пуштањем у рад, ЈН број Д-100/19 dobra otvoreni 30.01.2020. године до 11:30 ч 30.12.2019. године poziv-za-podnosenje-ponuda-d-100-19.pdf
konkursna-dokumentacija-d-100-19.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-100-19.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-100-19.pdf
d-100-19-odlukaoizmeniugovoraojavnojnabavci.pdf