JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
Mатеријал за одржавање хигијене - Со техничка варена нејодирана за омекшавање воде 50/1 и со индустријска за путеве 50/1, ЈН бр. ППДО -1/20 dobra pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva 23.03.2020. година odluka-o-dodeli-ugovora-ppdo-1-20.pdf
obavestenjeo-zaklj.ug.-ppdo-1-20.pdf