JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
РАНО ПОВРЋЕ 2 - КРАСТАВАЦ, ЈН бр. Д-14/20“. dobra otvoreni 27.05.2020. год. до 11,30 час. 16.04.2020 d-14-20-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf
d-14-20-konk.-dokumentacija.pdf
d-14-20-dodatno-pojasnjenje.pdf
d-14-20-izmena-konkursne-dokuemnatcije.pdf
obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda..pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-14-20.pdf
d-14-20-obavestenje-o-zaklj.ugovoru.pdf